HomeContact
Schrijf u nu in voor de VNVF nieuwsbrief

Met ingang van april 2016 hanteren de fabrikanten in de VNVF de nieuwe standaard ULTIMATE SIGNING™.

Daarvoor gelden ook nieuwe voorwaarden voor de garantietermijnen:

  • KLASSE III, ULTIMATE SIGNING™, GEPRINT, 20 JAAR AFLOPEND
  • KLASSE II, QUALISIGN®, ZEEFDRUK, 10 JAAR AFLOPEND

Deze garantie is gebaseerd op de verwachte technische levensduur en voorwaarden zoals deze zijn gesteld door de diverse folieleveranciers en gelden voor het complete systeem van retro-reflecterend materiaal en de daaraan toegevoegde inkten en overlay films.

Bij retro-reflectie wordt aangenomen dat verkeersborden aan de minimale Nederlandse normeisen voldoen, wanneer er geen verslechtering in de folie optreedt als gevolg van natuurlijke oorzaken waardoor het verkeersbord niet meer aan deze normeisen voldoet. Een en ander bij verkeersborden bezien vanuit een rijdend voertuig, onder normale omstandigheden en bij andere borden vanaf een normale lees- of observatie-afstand.

  • Wij behouden ons het recht voor, indien een bord qua retro-reflectie na meting door opdrachtgever niet meer voldoet, het bord nogmaals door een derde partij te laten meten.
  • Het dient te allen tijde aantoonbaar te zijn dat de betreffende verkeersborden daadwerkelijk door fabrikant zijn geleverd en wanneer deze levering heeft plaatsgevonden.
  • Borden die vallen onder deze voorwaarden en die niet meer voldoen aan de normeisen worden als schrot door de fabrikant retourgenomen.
  • Verkeersborden worden vergoed. Overige kosten zoals kosten voor plaatsing, handling e.d. worden per claim afzonderlijk beoordeeld.
  • Na inventarisatie van een claim zal een overzichtsdocument voor akkoord worden opgesteld. Na ondertekening van dit document zal tot vergoeding worden overgegaan.
  • Aflopende garantie wil zeggen dat bijvoorbeeld een klasse II verkeersbord gedurende 10 jaar elk jaar 1/10 deel minder waard wordt.

Voor de overige garantievoorwaarden wordt verwezen naar algemene voorwaarden van de fabrikant.